Zapisy

Zapisy telefoniczne w okresie wakacji lub osobiście w siedzibie szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego od godz. 12.00. do 20.00. oraz przez cały wrzesień telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00. do 14.00. lub po 20.00.

Można także dołączyć do grupy w trakcie roku szkolnego.


Kwalifikacja do grupy odbywa się poprzez profesjonalną ocenę posiadanej wiedzy:

  1. W formie ustnej – rozmowa w języku angielskim z lektorem pozwalająca określić umiejętności komunikacyjne.
  2. W formie pisemnej – test precyzyjnie określający poziom kursanta w zakresie gramatyki i słownictwa.

Przy kwalifikacji do grupy zawsze brany jest pod uwagę wiek kursanta oraz jego oczekiwania co do tematyki i intensywności zajęć.