Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest „Anglostudio” Szkoła Języka Angielskiego Agnieszka Komorowska, NIP 556-120- 75-63, REGON 091200834, al. Niepodległości 128, 88-100 Inowrocław,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: anglostudioino@gmail.com
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o naukę języka angielskiego w „Anglostudio”, Podstawą do przetwarzania tych danych jest art.6 ust.1 lit. f)RODO,
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy,
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy.